GreenE

Valorizarea energetică a deşeurilor prin gazeificare. Tehnologie modulară proprie şi experienţă în generarea energiei prin eliminarea deşeurilor, oferind un randament ridicat.

Compania noastră este reprezentantul companiei GreenE, o companie dedicată proiectării, fabricării, instalării şi punerii în funcţiune a uzinelor de gazeificare a deşeurilor organice şi a biomasei, pentru recuperarea energiei. După mulţi ani de cercetare, şi datorită echipei noastre tehnice, am dezvoltat o tehnologie de gazeificare care ne permite procesarea unei mari varietăţi de deşeuri organice, cum ar fi: deşeurile municipale solide (MSW), deşeurile industriale solide (ISW), cărbune, lemn, pneuri uzate, materiale plastice şi biomasă.

La GreenE analizăm cea mai bună soluţie pentru fiecare tip de deşeu şi biomasă, pentru valorificarea energetică ulterioară, fiind în permanenţă respectuoşi faţă de mediul înconjurător.

În civilizaţia modernă, disponibilitatea energiei este strâns legată de nivelul de bunăstare, sănătate şi durata vieţii umane. În această societate, ţările cele mai slab dezvoltate au consumul cel mai mic de energie, în timp ce ţările mai bogate folosesc cantităţi ridicate din aceasta. Cu toate acestea, acest scenariu se schimbă dramatic, schimbare care se va accentua în următorii ani, în care exact acele ţări în curs de dezvoltare vor experimenta o creştere mai rapidă a consumului de energie datorită creşterii care va avea loc atât în populaţie cât şi în economie.

Consumul de energie în lume va creşte cu 57% între 2004 şi 2030, în ciuda faptului că se aşteaptă ca urcarea preţurilor petrolului şi al gazului natural să continue, în acest scenariu energiile regenerabile experimentează o creştere vizibilă mai ales generatoarele de energie electrică.

Mare parte din această creştere se va produce în ţările cu o economie emergentă. În raportul “Internacional Energy Outlook 2005 (IEO 2007)” este prevăzut ca consumul de energie pe piaţă să experimenteze o creştere medie de 2,5% pe an până în 2030 în ţările non-OCDE, în timp ce în ţările membre va fi doar cu 0,6%; astfel, în această perioadă, ţările OCDE va creşte cererea de energie cu 24%, în timp ce în restul ţărilor vor creşte cu 95%.

Noi, cei de la GreenE suntem conştienţi de gravitatea modelului energetic actual şi de consecinţele imediate asupra mediului, dar şi de cererea de energie la nivel mondial care creşte în fiecare an, ceea ce atrage consumul de combustibili fosili.

GreenE pariază pe gestionarea deşeurilor prin economisirea de energie, astfel subliniem managementul pentru gazificarea sa ulterioară a Deşeurilor Solide Urbane sau Municipale (RSU/RSM), biomasa, deşeuri agroalimentare, industriale (RSI), Anvelope uzate (NFU) şi carbon.

Cu tehnologia actuală putem realiza, în multe cazuri, industrii cu zero emisii, gestionând eliminarea deşeurilor cu un bun management al acestora.