Cultivarea plopului energetic

Pregătirea terenului și a solului

Pentru ca plopii hibrizi să iși poată pune în valoare capacitatea lor productivă, trebuie să se acorde atenție deosebită  modului de pregătire a terenului și solului precum și lucrarilor de plantare și intreținere a plantației până la maturizare. Creșterea și starea de vegetație sunt influențate de modul de pregătire a terenului și solului, iar după plantare, de lucrările de intreținere, din care cele executate în primii 2 – 3 ani sunt hotărâtoare.

În anii secetoși, influența benefică a pregătirii temeinice a terenului și a solului precum și executarea lucrărilor de întreținere sunt de necontestat (rezerva de apă din sol, în primii 50 cm adâncime, este de 2 – 2,5 ori mai mare în terenurile lucrate pe toată suprafața, comparativ cu suprafețele parcurse cu lucrări parțiale).

Lucrările de pregătire a terenului și solului se diferențiază în funcție de gradul de acoperire a terenului cu vegetație arbustiva sau ierboasă, de gradul de aprovizionare a solului cu apă, de gradul de tasare.

      1. Pregătirea pentru plantare a terenurilor ințelenite necultivate anterior se face doar cu lucrări de scarificare, arături și discuiri.

 Pamântul trebuie să fie pregătit pentru a avea o structură fină și anume este indicat să se facă o arătură adâncă de 40 cm. Se recomandă ca aratura să se facă toamna (septembrie – octombrie). În cazul în care plantarea se face primăvara (martie – aprilie)  se va face o arătură de primăvară de 40 cm; se poate efectua o erbicidare totală.

Discuirea araturii pe direcții perpendiculare, imediat dupa arătură (pentru mărunțirea materiei organice).

    2. Pregătirea terenurilor acoperite cu vegetație lemnoasă arbustivă presupune lucrări care constau din:

Tocarea vegetației lemnoase arbustive executată cu tocătoare montate pe tractoare de 100 CP, cu ajutorul cărora se taie de la suprafața solului vegetația lemnoasă arbustivă cu tulpina care nu depășeste 4 cm și vegetația nelemnoasă cu tulpina înaltă.

Tocătura este împrăștiată în mod uniform pe suprafața terenului.

Scarificarea terenului, până la 50 – 60 cm adâncime, se execută cu scarificatoare montate pe tractoare. Când distanța intre dinții scarificatorului este mai mică de 50 cm este suficientă o singură trecere, iar când această distanță este mai mare, atunci este obligatoriu să se efectueze două treceri în aceeași direcție sau în direcții perpendiculare.

Arătura adâncă de 35 – 40 cm se execută cu plug reversibil, urmărindu-se în principal să se distrugă sistemul radicular al speciilor lemnoase.

Discuirea arăturii, de două ori, de regulă în direcții perpendiculare, se execută toamna sau primăvara, înainte de plantare.

3.  Pregătirea terenurilor umede,  mlăștinoase

Culcarea vegetatiei cu grapa cu discuri, reglată pentru adâncime, dacă terenul permite intrarea utilajelor. În cazul în care utilajele nu pot intra pe teren, culcarea vegetației se face manual, cu coasa.

4. Pregătirea terenurilor depresionare cu exces temporar de apă presupune lucrări de drenaj cu adâncimi variabile, distanțate la schema de plantare.

                 Arătură adâncă de 35 – 40 cm

            Discuirea arăturii, de două ori, de regulă în direcții perpendiculare, se execută toamna sau primăvara, înainte de plantare.

            Aceste lucrări se execută în perioadele secetoase ale anului, când terenul este uscat.

Perioada de plantare

            Se plantează toamna după căderea frunzelor și până la îngheț (octombrie – noiembrie) și primăvara după perioada de îngheț (martie – aprilie).

Plantarea

            Plopii hibrizii se plantează de regulă numai în teren pregătit pe toată suprafața, cu toată gama de lucrări, în funcție de natura terenului, așa cum s-a prezentat mai sus.

            Plantarea se face în terenul pregătit pe toată suprafața, în gropi executate manual  sau mecanizat (cu burghiul cu diametrul de 30 cm până la adâncimea de 60 – 70 cm).

Butașii se plantează la o distanta de:

Pe terenurile mai puțin umede, plantațiile pentru perdele forestiere sau pentru lemn  se fac cu butași de 1m.  Se face o groapă cu burghiul (vezi figura 1) la 1 m adâncime, se introduce butașul lasându-se afară doar 5 cm, se administrează 50g – 100g de complex,  se udă bine groapa, se așează pământul și se tasează (se calcă) în jurul butașului.

Pe teren mlăștinos se plantează butași de 33 cm pentru ambele tipuri de plantație (biomasă sau lemn). Se face un orificiu de dimensiunile butașului, se introduce butașul și se tasează pământul în jurul butașului.

         Atenție!!! Butasii se plantează cu mugurii în sus.

Plantațiile pentru biomasă se fac cu butasi de 33 cm (se taie practic butașul de 1 m in 3 bucăți). Se face groapa cu burghiul la 34 cm și se repetă procedurile care se fac la plantarea perdelelor forestiere. După introducerea butașului, se lasă afară doar 3cm.

Figura 1.  Burghiu pentru executarea gropilor.